Σωλήνα KLIMAPEX

empur_logo_clean

Η υψηλή ποιότητα των πλαστικών σωλήνων θέρμανσης EMPUR KLIMAPEX® είναι εγγυημένη μέσω της εσωτερικής παραγωγής , των μόνιμων ελέγχων της παραγωγής από μια έμπειρη ομάδα διαχείρισης της ποιότητας καθώς επίσης και από τον έλεγχο από εξωτερικά ινστιτούτα δοκιμών. Η σωλήνα θέρμανσης EMPUR KLIMAPEX® είναι η ιδανική επιλογή για όλα τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου EMPUR® και παρέχει ασφάλεια και ευελιξία για όλες τις εφαρμογές.  Πιστοποιητικά όπως  DIN - CERTCO και SKZ δείχνουν τις εξαιρετικές ιδιότητες της σωλήνας KLIMAPEX®.

“Το εργοστάσιο EMPUR® κατασκευάζει ένα πρότυπο φάσμα πλαστικών σωλήνων θέρμανσης PE- Xa , PE - Xc και PE- RT στη διάσταση των 10 , 12 , 15 , 17 , 20 και 25 mm.”

KLIMAPEX® PE-Xa 17 x 2 mm

H σωλήνα θέρμανσης EMPUR KLIMAPEX® PE-Xa 17x2,0 πέντε στρωμάτων θωράκισης κατασκευάζεται από υψηλής πίεσης δικτυωμένο πολυαιθυλένιο σύμφωνα με τη μέθοδο Engel DIN EN ISO 15875 με βαθμό δικτύωσης >=70% σύμφωνα με το DIN 16892 και είναι ειδικά κατασκευασμένη να αντέχει σε σκληρές εργοταξιακές εφαρμογές. Η σωλήνα διαθέτει επίσης και φράγμα οξυγόνου EVOH το οποίο προστατεύεται από πιθανόν φθορές από ένα εξωτερικό προστατευτικό στρώμα PE. Τα χαρακτηριστικά της σωλήνας είναι τα εξής:

 • Ανθεκτική έναντι παραμορφώσεων και εξωτερικών επιδράσεων καθώς επίσης και στο σχηματισμό ρωγμών.
 • Στιβαρή και εξαιρετικής ποιότητας εγγυημένη από την εσωτερική παραγωγή και έλεγχο.
 • Θερμική μνήμη.
 • Αντοχή σε διαρκή θερμοκρασία +95°C και βραχυπρόθεσμη +110°C με μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar.
 • Πιστοποίηση SKZ-Zeichen A545.

KLIMAPEX® PE-RT 17 x 2 mm

H σωλήνα θέρμανσης EMPUR KLIMAPEX® PE-RT 17x2,0 πέντε στρωμάτων θωράκισης κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο σύμφωνα με το DIN EN ISO 22391 και είναι ειδικά κατασκευασμένη να αντέχει σε σκληρές εργοταξιακές εφαρμογές. Η σωλήνα διαθέτει επίσης και φράγμα οξυγόνου EVOH το οποίο προστατεύεται από πιθανόν φθορές από ένα εξωτερικό προστατευτικό στρώμα PE. Τα χαρακτηριστικά της σωλήνας είναι τα εξής:

 • Ανθεκτική έναντι παραμορφώσεων και εξωτερικών επιδράσεων καθώς επίσης και στο σχηματισμό ρωγμών.
 • Στιβαρή και εξαιρετικής ποιότητας εγγυημένη από την εσωτερική παραγωγή και έλεγχο.
 • Θερμική μνήμη.
 • Αντοχή σε διαρκή θερμοκρασία +70°C και βραχυπρόθεσμη +90°C με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar.
 • Πιστοποίηση SKZ-Zeichen A625.

KLIMAPEX® PE-Xc 17 x 2 mm

H σωλήνα θέρμανσης EMPUR KLIMAPEX® PE-Xc 17x2,0 τριών στρωμάτων θωράκισης κατασκευάζεται από ακτινοδικτυομένο πολυαιθυλένιο με βαθμό δικτύωσης >=60% σύμφωνα με το DIN 16892/93 και ISO 10508 και είναι ειδικά κατασκευασμένη να αντέχει σε σκληρές εργοταξιακές εφαρμογές. Η σωλήνα διαθέτει επίσης και φράγμα οξυγόνου EVOH το οποίο προστατεύεται από πιθανόν φθορές από ένα εξωτερικό προστατευτικό στρώμα PE. Τα χαρακτηριστικά της σωλήνας είναι τα εξής:

 • Ανθεκτική έναντι παραμορφώσεων και εξωτερικών επιδράσεων καθώς επίσης και στο σχηματισμό ρωγμών.
 • Στιβαρή και εξαιρετικής ποιότητας εγγυημένη από την εσωτερική παραγωγή και έλεγχο.
 • Αντοχή σε διαρκή θερμοκρασία +95°C και βραχυπρόθεσμη +110°C με μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar.
 • Πιστοποίηση SKZ-Zeichen A627.

Αναζήτηση